Integritetspolicy

Din personliga integritet är viktig för oss, därför vill vi på EventTjänster – del av Eventolution AB – att du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss.
Genom att använda våra tjänster, godkänner du att vi aktivt samlar in, hanterar, lagrar och använder, samt på annat sätt behandlar, dina personuppgifter för att vi ska kunna tillhandahålla avtalade tjänster enligt vår integritetspolicy nedan.

Vem ansvarar för dina personuppgifter?

Eventolution AB (org. nr 559298-7225) tillhandahåller tjänster inom event, möte och konferens och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning (GDPR).

Hantering av personuppgifter

All information som direkt eller indirekt kan härledas till en levande fysisk person omfattas av begreppet personuppgifter. Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att kunna utföra våra åtaganden gentemot dig som kund/gäst samt för att ge dig relevant
kommunikation och erbjudanden.

Vilken typ av information samlar vi in? 

Vi samlar endast in information som är relevant för vår verksamhet, så som:
• Kontaktinformation – företag/organisation, ditt namn, din postadress, din e-postadress och ditt telefonnummer.
• Betalningsinformation – din fakturaadress, betalningsform samt annan fakturainformation.
• Bokningsinformation – bokningssyfte, ankomstdatum, avresedatum, antal personer, förslag om aktivitet, typ av rum, antal konferensrum etc.
• Dokumentation och kopior på din korrespondens med oss.
• Viktig information som är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla speciella önskningar och förfrågningar (t.ex. vissa hälsotillstånd som allergier).
• Annan information du lämnar vid användning av EventTjänsters tjänster.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?
Dina personuppgifter används för olika syften, exempelvis för att
:
• Fullgöra våra åtaganden gentemot dig som kund – bearbeta dina bokningar, din betalning och beställning av våra tjänster.
• Möjliggöra kundservice – som att besvara frågor och rätta felaktiga uppgifter.
• Ge dig relevant information och anpassade erbjudanden via e-post, brev, sms och social media.
• Använda som underlag för analyser, undersökningar, statistik och affärsutveckling.
• Följa tillämplig lagstiftning – till exempel bokföringslagen.

Från vilka källor hämtas personlig information?
• Hemsidan – kontakt eller bokningsförfrågan.
• Bokningsförfarandet – telefon, mail etc.
• Sociala medier och EventTjänsters digitala kanaler (t.ex. Instagram, Facebook).
• Andra fall när du frivilligt ger din personliga information till oss, exempelvis genom anmälan till nyhetsbrev och andra marknadsaktiviteter.

Hur delas dina personuppgifter?
EventTjänster hanterar endast den information som behövs. Vi säljer aldrig dina personuppgifter vidare för marknadsföringsändamål till tredje part. Endast de personer som behöver ha tillgång till informationen behandlar dem. Vi kan komma att dela din information till tredje part i följande fall:
• Leverantörer och underleverantörer – för att kunna tillhandahålla våra tjänster till dig.
• Myndigheter – i de fall vi är skyldiga att göra det enligt lag eller om du har godkänt att vi gör det.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar personuppgifter så länge det finns ett dokumenterat syfte som informationen samlades in för. Personuppgifter sparas även under den tid som krävs enligt tillämplig lag, till exempel under 7 år enligt bokföringslagen.

Dina rättigheter gällande dina personuppgifter 

Du har rätt att begära:
• Tillgång till dina personuppgifter som behandlas av EventTjänster.
• Rättelse av felaktiga eller icke-kompletta personuppgifter.
• Radering av dina personuppgifter som inte är längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. I vissa fall kan det finnas lagkrav på att vi inte får radera dina personuppgifter omedelbart som exempelvis i bokföringslagen och skattelagstiftning.
• Begränsning av behandling av personuppgifter. Du har rätt att begära begränsning om du anser att dina uppgifter är felaktiga och du begärt rättelse. Under tiden vi utreder uppgifternas korrekthet kommer behandlingen av dem att begränsas.

Om du har frågor gällande hur vi behandlar personuppgifter eller har en begäran enligt ovan nämnda rättigheter är du välkommen att kontakta oss via e-post på
 info@eventtjanster.se

Klagomål och tillsynsmyndighet

Om du anser att vi hanterat dina personuppgifter felaktigt har du rätt att framföra klagomål till Integritetsmyndigheten som ansvarar för personuppgiftsbehandling.

Ändring av integritetspolicyn
Vi på EventTjänster ser över vår personuppgiftsbehandling regelbundet och förbehåller oss rätten att ändra integritetspolicyn. Den senaste versionen av integritetspolicyn finns alltid på vår webbplats.