Blunda Events

Blunda — Så får du se

EventTjänster

Event för teambuilding, kickoff, möten och AW

Vi skapar upplevelser för företag och organisationer i totalt mörker.

Våra event

Blundas coacher kommer till ert kontor eller där ni valt att ha konferens och tar med den rekvisita som behövs. Vi finns i Stockholmsområdet.

Sinnesjakt med Blundaevents.
Skapa något tillsammans

Vårt populäraste event för teambuilding! Konceptet har fokus på tillit, kommunikation, samarbete och reflektion. Det genomförs med lättsamma, roliga och lärorika övningar. Efter introduktionen av erfaren coach fixar ni fikat, syntolkar ett föremål och reflekterar tillsammans. Allt i totalt mörker.

Sinnesjakt

Perfekt aktivitet för kickoff eller på aw’n. Ni delas in i mindre grupper som ”tävlar” mot varandra i en sinnesjakt där fokus ligger på att använda alla sina sinnen – utom synen. Deltagarnas lukt, smak och känselförmåga sätts på prov. Allt sker så klart i mörker med erfaren coach som vägleder er genom alla moment. Det här lättsamma och roliga eventet ger deltagarna övning i kommunikation och samarbete. Toppen för den nya gruppen som inte känner varandra så väl men även ett roligt tävlingsmoment för
gruppen som känner varandra sedan länge.

En del av ett möte i mörker

En utmanande teambuildingaktivitet med fokus på kommunikation. Du väljer en särskild mötespunkt där deltagarna ska komma fram till ett enkelt eller lite svårare beslut. Allt sker i mörker så inga kroppsspråk kan läsas av och inga skärmar användas. Mötet leds av våra erfarna coacher/moderatorer, som fördelar ordet, styr upp mötet och även kan anteckna om det skulle önskas.

Aktiviteter

Skicka förfrågan

Region

Stockholm

Prisklasser

$

Vi har färdiga paketlösningar och skräddarsyr upplägg efter önskemål och behov.

Föreläsning i tillgänglighet och bemötande

Våra coacher som har en lång erfarenhet och kunskap inom området kommer till er konferensanläggning eller ert kontor och föreläser om tillgänglighet och/eller om bemötande av personer med synnedsättning. Föreläsningsdelen går enkelt att kombinera med våra övriga event för att få en komplett bild av hur det kan upplevas att inte se. Föreläsningen passar er som vill fördjupa era kunskaper om tillgängliga inomhus/utomhus miljöer och tips på hur man kan underlätta bemötandet av personer med synnedsättning.