Blunda Events

Blunda — Så får du se

EventTjänster

Event för teambuilding, kickoff, möten och AW

Vi skapar upplevelser för företag och organisationer i totalt mörker.

Våra event

Blundas coacher kommer till ert kontor eller där ni valt att ha konferens och tar med den rekvisita som behövs. Vi finns i Stockholmsområdet.

Sinnesjakt med Blundaevents.
Skapa något tillsammans

En kickoff/teambuilding med fokus på tillit, kommunikation, samarbete och reflektion. Allt genomförs med lättsamma, roliga och lärorika övningar. Efter introduktionen av erfaren coach skapar ni något tillsammans, syntolkar ett föremål och reflekterar. Ni kan skapa eget fika, förbereda plockmaten till aw’n eller blanda alkoholfria drinkar – allt utan synintryck i totalt mörker. Hela eventet genomförs i er miljö eller där ni valt att ha konferens.

NYTT EVENT
Som en del av vårt koncept Skapa något tillsammans erbjuder vi nu en ny utmanande aktivitet – Skapa blombukett i Lego. I par bygger ni ihop en blomma av Lego. Tillsammans med övriga kollegors blommor bildar de tillsammans en stor bukett. Buketten får ni självklart behålla som ett minne och smycka er arbetsplats med. Blommorna kräver varken vatten eller ljus - bara omtanke vid tillverkning. Självklart genomförs även det här eventet i mörker.

Så här går det till: Två kollegor sitter med ryggen mot varandra. En person har ögonbindel på sig och tar emot instruktioner från den andre. Personen utan ögonbindel förmedlar legobeskrivningen bit för bit. Personen med ögonbindel behöver använda sina övriga sinnen för att bygga. Det här är en perfekt teambuildingaktivitet med stort fokus på kommunikation och samarbete.

Sinnesjakt

Perfekt aktivitet för kickoff eller på aw’n. Ni delas in i mindre grupper som ”tävlar” mot varandra i en sinnesjakt där fokus ligger på att använda alla sina sinnen – utom synen. Deltagarnas lukt, smak och känselförmåga sätts på prov. Allt sker så klart i mörker med erfaren coach som vägleder er genom alla moment. Det här lättsamma och roliga eventet ger deltagarna övning i kommunikation och samarbete. Toppen för den nya gruppen som inte känner varandra så väl men även ett roligt tävlingsmoment för gruppen som känner varandra sedan länge.

En del av ett möte i mörker

En utmanande teambuildingaktivitet med fokus på kommunikation. Du väljer en särskild mötespunkt där deltagarna ska komma fram till ett enkelt eller lite svårare beslut. Allt sker i mörker så inga kroppsspråk kan läsas av och inga skärmar användas. Mötet leds av våra erfarna coacher/moderatorer, som fördelar ordet, styr upp mötet och även kan anteckna om det skulle önskas.

Aktiviteter

Skicka förfrågan

Region

Stockholm

Prisklasser

$

Vi har färdiga paketlösningar och skräddarsyr upplägg efter önskemål och behov.

Föreläsning i tillgänglighet och bemötande

Våra coacher som har en lång erfarenhet och kunskap inom området kommer till er konferensanläggning eller ert kontor och föreläser om tillgänglighet och/eller om bemötande av personer med synnedsättning. Föreläsningsdelen går enkelt att kombinera med våra övriga event för att få en komplett bild av hur det kan upplevas att inte se. Föreläsningen passar er som vill fördjupa era kunskaper om tillgängliga inomhus/utomhus miljöer och tips på hur man kan underlätta bemötandet av personer med synnedsättning.